บ้านปูฯ สนับสนุนทุน 1.5 ล้าน พัฒนาและฟื้นฟูโรงเรียนชายแดนใต้

1966

นับแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ สพฐ.อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าว สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ด้วยกำลังใจที่ดี ช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กๆ ในพื้นที่ไม่หยุดชะงัก ด้วยความเชื่อมั่นว่า พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 111 โรงเรียน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ล่าสุด นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ และนายปรัชญ์ จงกิตติสกุล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจใหม่ ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านบาท แก่โรงเรียน 10 แห่งในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา เป็นปีที่ 11 โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง (ที่ 2 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน สพฐ. กรุงเทพฯ