“กรังด์ปรีซ์ฯ” เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 100 ล้านหุ้น เล็งเข้าเทรดฯ SET ปีนี้

1698

บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 100 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในปีนี้ 

ตั้งเป้าผู้นำการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมยานยนต์ครบวงจร

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมากว่า 47 ปี โดยเริ่มจากเปิดตัวนิตยสารกรังด์ปรีซ์ฉบับแรกเมื่อปี 2513 ต่อมาในปี 2522 ได้เริ่มจัดงานมหกรรมรถยนต์ครั้งที่ 1 (ปัจจุบันคืองาน Bangkok International Motor Show) หลังจากนั้นในปี 2552 ได้ริเริ่มจัดงานมหกรรมยานยนต์รถมือสองและยนตรกรรมนำเข้า (ปัจจุบันคืองาน Bangkok Used Car Show) และเริ่มจัดทำเว็บไซต์ www.grandpix.co.th เพื่อเป็นสื่อหลักและศูนย์กลางนำเสนอข่าวและสาระด้านยานยนต์

“เรามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำการสร้างนวัตกรรมในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิง และการจัดกิจกรรมอย่างครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และไลฟ์สไตล์ โดยมีความมั่นใจในศักยภาพธุรกิจ ถึงแม้ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจจะมีความท้าทายมากขึ้น แต่เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะหาโอกาสสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง”

เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 100 ล้านหุ้น

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 100 ล้านหุ้น ซึ่งล่าสุด ก.ล.ต.ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน GPI มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 250 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนเกิน 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรในโรงพิมพ์และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่อไป

สำหรับ GPI เป็นผู้นำการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมยานยนต์และการจัดกิจกรรมครบวงจร เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่นานาชาติ โดยเริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายนิตยสารด้านยานยนต์ และได้ขยายธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยการออกนิตยสารด้านยานยนต์และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมอีกหลายฉบับ รวมถึงขยายธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ โดยโครงสร้างธุรกิจหลักในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 2.กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ และ 3.กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์

รุกขยายงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาดและการขาย GPI เปิดเผยว่า ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป็นกลุ่มที่สร้างรายได้หลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 83% ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2559 ปัจจุบันมีการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ 2 งานใหญ่ต่อปี ได้แก่ 1.งาน Bangkok International Motor Show งานแสดงนวัตกรรมด้านยานยนต์ ที่มีบริษัทยานยนต์ร่วมออกบูธเป็นจำนวนมากและมีผู้เข้าชมมากกว่า 1.6 ล้านคนต่อปี โดยบริษัทยานยนต์จะใช้งานนี้เป็นเวทีเปิดตัวบูธจัดงานรูปแบบใหม่เป็นลำดับต้นๆ ของโลกและเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย และถือเป็นงานมหกรรมยานยนต์เพียงงานเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรองการจัดงานจากสมาคม OICA และ 2.งาน Bangkok Used Car Show งานแสดงและจำหน่ายรถยนต์หรูมือสองและรถยนต์มือสองคุณภาพดีจากผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่มีชื่อเสียง

ส่วนธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เป็นของบริษัทฯ อาทิ การจัดแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ (Motor Sport) การแข่งขันรถยนต์ควอเตอร์ไมล์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามความต้องการของลูกค้า อาทิ งานทดสอบสมรรถนะยานยนต์ชั้นนำในประเทศไทย กิจกรรมแรลลี่รถยนต์และคาราวาน และการจัดแข่งขันเครื่องบินภายใต้ชื่อ ‘Air Race 1’ ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียที่มีเครื่องบินระดับโลกเข้าแข่งขัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายขยายการจัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับยานยนต์ในต่างประเทศ เช่น ประเทศในแถบอาเซียน และขยายการจัดงานแสดงสินค้าไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยได้ริเริ่มจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นงานแสดงของใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และเตรียมจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้

เล็งซื้อเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่รองรับการพิมพ์และวัสดุหลากหลาย

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อ GPI เปิดเผยว่า ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เช่น กรังด์ปรีซ์ ออฟโรด มอเตอร์ไซด์ และนิตยสารเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ อาทิ การาจไลฟ์ และได้รุกเข้าสู่ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ อาทิ นิตยสารในรูปแบบดิจิทัล สื่ออินเทอร์เน็ต (Website) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น www.grandprix.co.th เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ขณะเดียวกัน ยังเป็นผู้รับจ้างผลิตและจัดส่งสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ อาทิ หนังสือ นิตยสาร วารสาร แค็ตตาล็อก แผ่นพับ ใบปลิว โบชัวร์ ปฏิทินและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความครบวงจรให้กับการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสื่อและให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะซื้อเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ที่สามารถพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษห่อสินค้า ป้ายโฆษณา และงานพิมพ์บนกระดาษ อาทิ กระดาษอาร์ตเทียม กระดาษ LMC กระดาษไข ฯลฯ เพื่อรองรับงานพิมพ์และวัสดุที่ใช้พิมพ์ที่หลากหลายขึ้น เพื่อขยายธุรกิจการรับจ้างพิมพ์ไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ จากเดิมที่เน้นการรับจ้างพิมพ์นิตยสาร

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.2560) บริษัทฯ มีรายได้รวม 631.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 624.16 ล้านบาท ซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรสุทธิ 186.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 172.68 ล้านบาท เนื่องจากมีการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง นอกจากนี้ ยังมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อทุนต่ำเพียง 0.05 เท่า (ณ สิ้นไตรมาส 2/60) สะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง