BTS – VGI ร่วมถวายความอาลัย กับโครงการ “ก้าวต่อไป”

2896

เนื่องด้วยในเดือนตุลาคมในปี 2560 จะเกิดพระราชพิธีสำคัญยิ่งสำหรับชาวไทยทุกคน นั่นคือ พระราชพิธีถวายพระเพลิง    พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพได้กำหนดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 2560

กลุ่มบริษัทบีทีเอสและบริษัทวีจีไอ โกลบอล มีเดีย ขอร่วมถวายความอาลัยพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ โดยการจัดทำโครงการ  “ก้าวต่อไป” จากพระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ สู่ก้าวต่อไปของคนไทยทั้งชาติ  เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่ประชาชนชาวไทย ผ่านสื่อของบริษัทวีจีไอ  โกลบอล มีเดีย และบริษัทในเครือทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 – 31ตุลาคม 2560  อันประกอบด้วย  2 ส่วนหลักคือ

1) สื่อป้ายภาพ ปรับเปลี่ยนภาพบนชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวน 5 สถานี ภายใต้โครงการ “ก้าวต่อไป”

หมอชิต – ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

พญาไท – คำพ่อสอน

อโศก – พลังแห่งแผ่นดิน

ศาลาแดง – พระอัจฉริยภาพ

สยาม – ประมวลภาพวันสวรรคตจนถึงปัจจุบัน และพระเมรุมาศ

2) สื่อจอภาพ จัดทำวีดีโอโครงการ “ก้าวต่อไป” ความยาว 45 วินาที โดยใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาชีพต่างๆ จำนวน 9 ท่าน และผู้บริหารระดับประเทศ จำนวน 9 ท่าน รวมทั้งหมด 18 ท่าน เป็นตัวแทนส่งผ่านแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านสู่ “ก้าวต่อไป” ของคนไทยทั้งชาติ ผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหวบนสถานีบีทีเอส  ในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส  จอในลิฟท์ของอาคารสำนักงานบางแห่ง     จอดิจิตอลกลางแจ้งทั่วประเทศ จอทีวีในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ และจอดิจิตอลในสนามบิน 13 แห่งทั่วประเทศ

โดยโครงการ “ก้าวต่อไป”  มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการขึ้นเพื่อ

1) ร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับชาวไทยทั้งประเทศและเผยแพร่คำสอนของพระองค์

2) ส่งต่อและถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวต่อไปด้วยความสามัคคีและมุ่งมั่นพัฒนาประเทศตามคำสอนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้

รายชื่อบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาชีพต่างๆที่ตอบรับการสัมภาษณ์โครงการ “ก้าวต่อไป”

 1. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) พระผู้นำหลักธรรมและคำสอนของพ่อ เผยแพร่ให้เข้าใจได้ง่าย
 2. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2554
 3. ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ถวายงานรับใช้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 4. คุณนิติพงษ์ ห่อนาค ผู้ประพันธ์เพลง
 5. คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ศิลปินด้านการแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้มีสำนึกรักในผืนแผ่นดินที่พ่อสร้าง
 6. คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล ผู้อำนวยการส่วนงานผู้ประกาศข่าว บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 7. คุณสมรักษ์ คำสิงห์ นักชกเหรียญทองโอลิมปิคที่รัชกาลที่ 9 ทรงเก็บเหรียญทองนั้นไว้
 8. คุณอริสรา กำธรเจริญ คนไทยในฐานะผู้ประกาศข่าว กับพระราชกรณียกิจของพ่อ
 9. คุณณฐพร เตมีรักษ์ นักแสดง ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อ

 

รายชื่อผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานหรือองค์กรชั้นนำที่ตอบรับการสัมภาษณ์โครงการ “ก้าวต่อไป”

 1. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 2. สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 3. คุณเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์
 4. คุณปัญญา นิรันดร์กุล ประธาน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 5. ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 6. คุณวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด
 7. คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 8. คุณอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัทไทยประกันชีวิต
 9. รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)