เวิลด์แก๊ส เติมพลังไฟให้หัวใจอบอุ่น

1870
ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 38 ของ “เวิลด์แก๊ส” ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ได้จัดกิจกรรมเพื่อคืนกำไรให้กับสังคม รักษาฐานของลูกค้าที่มีความรักและความเชื่อมั่นต่อแบรนด์เวิลด์แก๊ส ให้ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งออน์ไลน์และออฟไลน์  ในชื่อโครงการ “เติมพลังไฟ ให้หัวใจอบอุ่น” ปี 2 เคียงข้างสร้างรอยยิ้ม  เพื่อแบ่งปันความ สุขความอบอุ่น ให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส  รายได้จากการจำหน่ายแก๊สหุงต้ม 1 ถังจะมีค่า 1 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2560
           โดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมเติมอิ่ม ให้กับเด็กยากไร้ โครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” เพื่อช่วยสนับสนุนให้เด็กๆ อายุ 2-6 ขวบ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้รับอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และ  โครงการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” เพื่อร่วมปลูกฝังความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียน โดยการให้ปฏิบัติจริงภายในโรงเรียน แล้วนำเอาผลิตผลงจากโครงการเกษตรฯ ไปประกอบเป็นอาหารกลางวัน  และนำไปจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเด็กและครอบครัว หรือนำมาเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการต่อยอดโครงการต่อไป