ประกาศแล้ว! ไทยยกเลิกกรอกใบเข้า-ออกประเทศ ตม.6 แบบเดิม 1 ต.ค.นี้

3103

ถกเถียงกันมานานหลายปีแล้วสำหรับปะเด็นที่ว่า ทำไมประเทศไทยยังต้องกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศยังต้องเขียนแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร หรือที่เราเรียกกันว่าใบ ตม.6

เอกสารที่ผู้โดยสารใช้กรอกเวลาเข้าและออกจากประเทศไทย แสดงให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่างๆ เพราะมันทำให้ทั้งสิ้นเปลืองและสร้างความยุ่งยากให้กับนักเดินทาง ที่สำคัญ นานาประเทศเขาได้ยกเลิกกันไปนานโขแล้ว

ประเด็นดังกล่าวนี้ “บิ๊กตู่-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเมือง (สตม.) เร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศมาพักใหญ่แล้ว

พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ สตม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมกรณีหากยกเลิกข้อกำหนดที่ให้ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ต้องกรอกใบตม.6 เพื่อเพิ่มความสะดวกคล่องตัวและลดภาระแก่ผู้เดินทาง

กระทั่งล่าสุดเมื่อเช้าของวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมานี้ “นายกบิ๊กตู่- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ก็ได้ลงนามให้ยกเลิกแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) แบบเดิม  เพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆของไทยให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่า การเข้า-ออกนอกประเทศ ยังคงต้องกรอกใบ ตม. เหมือนเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงใบ ตม. ใหม่ จากที่ต้องเขียน 2 ใบ ลดเหลือใบเดียว พร้อมมีบาร์โค้ดที่สามารถสแกนข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ได้เลย ซึ่งเป็นไปตามที่กระทราการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตลาดท่องเที่ยวในภาพรวม

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป