อิออน เปิดรับสมัครประมูลหนี้สินเชื่อรายย่อย

97

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล แบบไม่มีหลักประกัน คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหนี้ คือ นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ และมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท  สมัครเข้าร่วมโดยส่งหนังสือรับรองพร้อมทั้งวัตถุประสงค์บริษัท ที่มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ออก   ชื่อ-นามสกุล  หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของผู้ติดต่อ ส่งมาที่ Anuchak@aeon.co.th  ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567  ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประมูลจากบริษัทฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอนุชา กิวกุล โทร. 064-007-2457