ธ.ทิสโก้ จับมือกรุงเทพประกันชีวิต จัดสัมมนาให้ความรู้กลุ่มโรค NCDs จากแพทย์ 3 รพ.ชั้นนำ

221

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าความร่วมมือ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน) จัดสัมมนา Planning Health Planning Wealth “รู้ทันโรคมะเร็ง – หลอดเลือดสมอง – หัวใจ …กับ 3 อาจารย์แพทย์ รพ.ชั้นนำ” ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ตอกย้ำความสำเร็จจากคอนเซ็ปต์ “Megatrend Retirement Planning” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และยังคงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567 โดยมี ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (ที่สี่จากทางซ้าย) ให้การต้อนรับ พิชา รัตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ธุรกิจธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ที่หกจากซ้าย) กล่าวเปิดงาน และ วทานีย์ ทองรุ่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการขายช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่หนึ่งจากซ้าย) กล่าวต้อนรับ  

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์ โรคหลอดเลือดสมองศิริราช (ที่สามจากซ้าย) ให้ข้อมูลเรื่องนวัตกรรมการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ศาสตราจารย์ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ที่ห้าจากซ้าย) ให้ข้อมูลเรื่องนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง และ รศ. นพ.ธีรภัทร ยิ่งชมน์เจริญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่สองจากซ้าย) ให้ข้อมูลเรื่องนวัตกรรมการรักษาโรคหัวใจ 

และในช่วง Wealth Planning “วางแผนเพื่อสุขภาพการเงิน” นายสรัฐพงศ์ เบญจชินาภรณ์ AFPTTM ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย ส่วนฝึกอบรมพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลความจำเป็นของการมีประกันโรคร้ายแรงและเทคนิคการเลือกประกันให้คุ้มค่า ขณะที่นายยศรวี จงแสงทอง AFPTTM Senior Wealth Manager ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเรื่องธีมการลงทุนเฮลธ์แคร์ซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นในช่วงนี้