ธนาคารกรุงเทพ จับมือ อาลีบาบา และ สสว. จัดสัมมนาฟรี “โอกาสใหม่สู่ตลาดโลกผ่าน Cross Border E-commerce”

102

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ‘เพื่อนคู่คิด’ นำโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการบริหาร ร่วมกับ Alibaba.com และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานสัมมนา “โอกาสใหม่สู่ตลาดโลก ผ่าน Cross Border E-commerce” เสริมศักยภาพความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการคว้าโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ที่ห้องโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

ภายในงานผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ รวมถึงเครื่องมือในการหาลูกค้าต่างประเทศแบบเจาะลึก ผ่าน Cross Border E-commerce รวมทั้งได้รับฟังตัวอย่างและปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการต่างๆ บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ อาลีบาบา ซึ่งมีสมาชิกกว่า 150 ล้านคนบนแพลตฟอร์ม และมีรายได้จากบริการค้าส่งข้ามพรมแดนที่ราว 100,000 ล้านบาท ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ‘สถานการณ์โอกาส และการสนับสนุน การส่งออกและการค้าข้ามพรมแดน’ โดย นางสาวเรขา ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์ และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  • ‘ขยายตลาดส่งออก แบบ B2B ไปทั่วโลกด้วย online’ โดย นายกรพงศ์ นวลสนิท ผู้จัดการสายการพาณิชย์ Alibaba.com
  • ‘การสนับสนุนสินเชื่อพิเศษเพื่อเสริมศักยภาพองค์กร’ โดย นายรชฎ เสกตระกูล ผู้อำนวยการลุกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาได้ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นัจนันท์ กันเสนา โทร. 02-2302353 หรือ เพ็ญพิสุทธิ์ เจริญสุข โทร. 02-2302376