วิริยะประกันภัย ร่วมสนันสนุนค่าทอวิกผม มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่

299

ดร.อรณัฏฐ์ อชีรญาวัฒน์ ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ รับมอบทุนสนับสนุนค่าทอวิกผม ภายใต้โครงการ “วิริยะรวมใจกัน ปันเส้นผม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”  มูลค่า 100,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี วารุณี ซื่อสัตย์สกุลชัย ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบทุนสนับสนุนการถักทอวิกผมแก่ผู้ป่วยมะเร็งของมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฯลุมพินี

            ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “วิริยะรวมใจกัน ปันเส้นผม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ด้วยการรับบริจาคเส้นผมของพนักงานและครอบครัววิริยะประกันภัยจากทั่วประเทศ พร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกเส้นผมที่มีผู้บริจาคเข้ามาผ่านทางบริษัทฯ และโครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ โดยกิจกรรมคัดแยกในครั้งนี้ คณะวิริยะจิตอาสา และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ ทำการคัดแยกเส้นผมได้เป็นจำนวน 742 หัว สำหรับนำไปถักทอเป็นวิกผมในขั้นตอนต่อไป เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งผ่านโรงพยาบาลนางฟ้ากว่า 80 แห่งทั่วประเทศ