ธนาคารไทยเครดิต เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนจาก “ลงทุนกล้วยๆ”

189

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) นำโดย วิญญู ไชยวรรณ รองประธานกรรมการ และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนจากเพจ “ลงทุนกล้วยๆ” ที่ให้ความสนใจในการดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ โดยได้ให้ข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 พร้อมกลยุทธ์การเติบโตในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยเครดิต อาคาร RS Tower