ANI สร้างความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้นรายย่อย หลัง ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย CF แจ้งฟรีโฟลทไม่เป็นไปตามเกณฑ์

248

บมจ.เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ ANI ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย CF แจ้งฟรีโฟลทไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ย้ำไม่ใช่การแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่เป็นปัญหาเชิงเทคนิคจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัดส่วนรวมกัน 69.1% ล็อกอัพหุ้น 1 ปีนับจากนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรก และ Strategic Partner เพิ่มสัดส่วนเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ วางแผนขายหุ้นบางส่วนแก่นักลงทุนสถาบันหลังสิ้นสุดระยะเวลาล็อกอัพหุ้นเพื่อเพิ่ม ฟรีโฟลทตามเกณฑ์ขั้นต่ำ มั่นใจศักยภาพและโมเดลธุรกิจ GSA แข็งแกร่ง เตรียมขยายสัญญาและประเทศที่ให้บริการ

           บี เล็ง โก๊ะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI ผู้นำธุรกิจตัวแทนขายและบริหารพื้นที่ขนส่งสินค้าทางสายการบิน (GSA) เปิดเผยว่า จากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ขึ้นเครื่องหมาย CF (Caution Free Float) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เพื่อแจ้งนักลงทุนว่า หุ้นของ ANI มี Free Float หรือสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III และ โธมัส เทย์ เงียน ชอง ซึ่งถือหุ้นรวมกัน 69.1% ไม่สามารถขายหุ้น ANI ที่ถืออยู่ในสัดส่วน 55% ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการรับหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Mandatory Lock up) และอีกส่วนได้ทำสัญญาไม่ขายหุ้น ANI ที่ถืออยู่ในสัดส่วน 14.1% ตามความสมัครใจโดยการทำสัญญาไม่ขายหุ้นกับผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Voluntary Lock up) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ ANI เข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 14 ธันวาคม 2567 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน รวมถึง บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ หรือ SJWD ได้เข้ามาเป็น Strategic Partner และเพิ่มสัดส่วนถือหุ้น ANI เป็นกว่า 20.1%  

          อย่างไรก็ตาม การขึ้นเครื่องหมาย CF ดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งเตือนตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับทราบเป็นข้อมูล และการแจ้งเตือนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  โดยในระหว่างที่ขึ้นเครื่องหมาย CF นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้น ANI ได้ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์  

          ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นในการเพิ่มสภาพคล่องหุ้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการเข้าลงทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มฟรีโฟลทให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีแผนเพิ่มทุนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

          ด้าน ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD กล่าวว่า การเข้าลงทุนและเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นใน ANI เนื่องจากเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจและศักยภาพการเติบโต รวมถึงจะได้รับปัจจัยบวกจากภาพรวมธุรกิจ GSA ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 10% นับจากปี 2565 – 2570  โดยบริษัทฯ ต้องการลงทุนในระยะยาวใน ANI และพร้อมขยายขอบเขตความร่วมมือทางธุรกิจในรูปแบบ Strategic Partner เพื่อนำความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่าย ผสานความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ เพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย

บี เล็ง โก๊ะ กล่าวอีกว่า มีความมั่นใจในศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจ GSA ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว ปัจจุบันเป็นตัวแทนขายและบริหารพื้นที่ขนส่งสินค้าแก่ สายการบินกว่า 20 สายการบิน ใน 8 ประเทศและเขตบริหารเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม ฮ่องกง จีน มาเลเซีย เป็นต้น และวางแผนขยายธุรกิจ GSA ไปยังประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ คาดว่าเริ่มดำเนินการได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ และจะเพิ่มสัญญา GSA ได้อีกไม่ต่ำกว่า 4 สัญญาภายในปีนี้