ไซมิส แอสเสท (SA) จัด Opportunity Day ออนไลน์ แย้ม H1/67 ผลงานแจ่ม

167

รีย์ฐิตา อักษรจิรารัตน์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี และ มณเฑียร ยิ่งดำนุ่น (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย สุทธินนท์ มั่นคง (ซ้าย) เจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) นำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2567 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)  ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเปิดเผยถึงแนวโน้มและผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกคาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากมีแผนทยอยการโอนกรรมสิทธ์ของโครงการ Landmark At MRTA Station อย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2567 ประกอบกับมียอดขายที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ประมาณ 7,491 ล้านบาท ที่จะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2567 เป็นต้นไป อีกทั้งมีแนวโน้มการรับรู้รายได้จากธุรกิจการให้บริการของทางบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัทฯ