ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จัดพิธีทำบุญ ณ สาขาเชียงราย เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานใหม่

288

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานจากสำนักงานใหญ่เข้าร่วมพิธี

นำโดย คุณสาธิต ลิปตะสิริ ประธานกรรมการ, คุณฮิเดยูกิ คาราซาวะ กรรมการผู้อำนวยการ, คุณไพรินทร์ ชัยเบญจพล รองกรรมการผู้อำนวยการ, คุณวิชัย พงศ์เศรษฐไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา, คุณต่อพงศ์ ทะปะละ ผู้จัดการสาขาเชียงราย, คุณปทิตตา พุ่มลำเจียก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ F&I 2, คุณทาคาโดชิ คิตาโมริ ผู้ช่วยผู้บริหารประสานงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ F&I และพนักงานประจำสาขาเชียงราย รวมถึงได้รับเกียรติจากคุณพรทิพย์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการ คปภ สาขาเชียงราย และตัวแทนพนักงานจากบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นพันธมิตร ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพิธีทำบุญและร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักงานสาขาเชียงราย พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อ ให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานการบริการประกันวินาศภัยอย่างครบวงจร โดยที่ตั้งของอาคารสำนักงานใหม่ ตั้งอยู่ 40/7 หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100