กสิกรไทยรับรางวัลจาก S&P Global ตอกย้ำการเป็นธนาคารชั้นนำด้าน ESG 

226

มาริสา วัตถพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลความยั่งยืน S&P Global Sustainability Award ด้วยคะแนน S&P Global ESG Score ที่ระดับสูงสุด 5% ในกลุ่มธนาคาร เข้าเป็นสมาชิกดัชนีชี้วัดความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)  ประจำปี 2566 ทั้งในระดับโลกและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน จากการประเมินผลโดย S&P Global บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ซึ่งพิจารณาการจัดการที่ยั่งยืนขององค์กรทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล/เศรษฐกิจ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทยในการเป็นผู้นำด้าน ESG ของกลุ่มธนาคารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ พร้อมส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมี  Robert Dornau, Head of CSA Corporate Engagement, S&P Global เป็นผู้มอบ ในงาน S&P Global Sustainability Yearbook 2024 Distinction Ceremony ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park กรุงเทพฯ