ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จธงชัยเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 15 ปี   

226

ในโอกาสที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดกิจกรรมภายในฉลองเส้นทางการเติบโต 15 ปี จากจุดเริ่มต้นของธนาคาร วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนก้าวมาเป็นธนาคารอาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital-led Bank with ASEAN Reach) ธนาคารกราบนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พร้อมพระสงฆ์รวม 9 รูป เดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์ ที่สำนักงานใหญ่ เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย เมตตาเจิมโลโก้ธนาคาร สำนักงานใหญ่หลังสวน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ธนาคารและเมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อขวัญและกำลังใจ พาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ก้าวสู่ปีที่ 16 เป็นธนาคารที่ ‘ใช่’ สำหรับทุกคน