ก.ล.ต. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การลงทุนอย่างรู้เท่าทัน ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 24 (MONEY EXPO 2024 Bangkok)

310

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับงาน Money Expo 2024 กรุงเทพฯ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมออกบูธใน “งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 24 (MONEY EXPO 2024 Bangkok)” ซึ่งประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับความสนใจจากประชาชน ผู้ลงทุน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ Startup สอบถามข้อมูลและร่วมกิจกรรมภายในบูธของ ก.ล.ต. รวมตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 4 วัน กว่า 1,500 คน

โดยกิจกรรมปีนี้ ก.ล.ต. ร่วมออกบูธภายใต้แนวคิด “Investment Literacy of Digital Era: ความรู้การลงทุนในยุคดิจิทัล” มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ผู้ลงทุน และผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ Startup มีความรู้และมีความพร้อมในการลงทุน รู้จักแหล่งระดมทุน รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ ๆ ในตลาดทุน สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ง่ายขึ้น และสามารถปกป้องตนเองจากภัยกลโกงต่าง ๆ  อีกทั้งภายในบูธยังมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการลงทุนกับกิจกรรมสัมมนา fireside chat กับ 3 หัวข้อความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่  “โทเคนดิจิทัล อีกหนึ่งทางเลือกลงทุนในยุคดิจิทัล”, “จะลงทุนหุ้นกู้ ต้องเลือกดูอย่างไร” และ “ลงทุนอย่างรู้ทัน ไม่ถูกหลอกลงทุน” 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมมนา ณ เวทีกลาง โดย ก.ล.ต. ได้เชิญ Influencer ทางด้านการเงินการลงทุน ถนอม เกตุเอม (คุณหนอม) เจ้าของเพจ TaxBugnoms และ ธนธร กาญจนิศากร (คุณน้ำ) เจ้าของเพจ Nam Finance  มาร่วมให้ความรู้ ในหัวข้อ “จัดการการเงินและการลงทุนอย่างไร ให้เหมาะสมและปลอดภัยจากภัยกลโกง” ซึ่งผู้ลงทุนหรือประชาชนที่สนใจ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook  เพจ “สํานักงาน กลต.”https://www.facebook.com/sec.or.th และเพจ “Start-to-invest”  

พบกับกิจกรรมให้ความรู้ที่น่าสนใจจากบูธ ก.ล.ต. ในครั้งต่อไปได้ใน “งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปีครั้งที่ 7 (MONEY EXPO 2024 Bangkok Year End)”ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2567 ณ Exhibition Hall 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์