พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยกระดับความสำคัญของลูกค้า เปิดตัวกิจกรรม PRUCustomer Day สำหรับพนักงานอย่างยิ่งใหญ่

293

อนิล วัธวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล พร้อมด้วย บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมเปิดตัวกิจกรรม PRUCustomer Day เพื่อปลุกพลังให้พนักงานมีความตระหนักถึงการดำเนินงานขององค์กรโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยตั้งเป้าหมายในการส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการนี้ ต่างมุ่งส่งเสริมให้พนักงาน พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับลูกค้าคนสำคัญ ผ่านการรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริง เพื่อยกระดับการบริการลูกค้าอันเป็นเลิศ