ซีแวลู ตอกย้ำ ผู้นำอาหารสัตว์ระดับสากล พร้อมเปิดศูนย์ Sea Value Pet Wellness & Innovation Center

313

บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) โดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร, อมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการบริหาร และ วิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการ จัดพิธีทำบุญเปิดอาคาร Sea Value Pet Wellness & Innovation Center ศูนย์วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว ระดับคุณภาพสูงครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพรั่งพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญนักโภชนาการด้านอาหารสัตว์เลี้ยง สัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงครบถ้วนด้วยเครื่องมือและเทคนิคการประเมินที่ทันสมัยเพื่อผลการวิจัยที่แม่นยำในการพัฒนาอาหารให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงในแต่ละสายพันธุ์และช่วงวัย เพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง เพิ่มความมั่นใจและความสุขให้กับผู้เลี้ยง