เนสท์เล่สนับสนุนการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ยกระดับการปลูกกาแฟไทยอย่างยั่งยืนสู่สากล

127

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โดย ทาธฤษ กุณาศล ผู้จัดการฝ่ายบริการการเกษตร และ สลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนการประกวดสุดยอดกาแฟไทย “Thailand Best Coffee Beans 2024” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานภาครัฐ สมาคม และภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจกาแฟ โดยมี รพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, ดร.ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมกาแฟและชาไทย, วินิดา มังกรกาญจน์ นายกสมาคมกาแฟไทย, วารี สดประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกาแฟไทย และ พันเอกนนท์ จุลานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ร่วมงาน

โดยในปีนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย (Thailand Best Coffee Beans) และ การประกวดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสวนกาแฟเพื่อความยั่งยืนตามหลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู (GAP & Regenerative) เพื่อเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์กาแฟไทยสู่ระดับสากล พร้อมส่งเสริมการใช้หลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) ในสวนกาแฟ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของกาแฟ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดการฟาร์มที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ ซึ่งจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการกาแฟไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยเนสท์เล่จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเชิงฟื้นฟูมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประกวดในครั้งนี้