วว.เชิญชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี! “ทำความรู้จัก CFO & CFP ก่อนลงมือทำ”

196

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดสัมมนาออนไลน์ ฟรี! หัวข้อเรื่อง “ทำความรู้จัก CFO & CFP ก่อนลงมือทำ” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. เนื้อหาการสัมมนา ประกอบด้วย 

         1) ทำความรู้จักกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์

         2) ความแตกต่างของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรกับผลิตภัณฑ์

         3) การเตรียมความพร้อมการประเมิน และการทวนสอบ

             พร้อมให้ข้อแนะนำในการให้บริการตลอดต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของ วว. (One Carbon Service)           

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2577 9435  หรือที่อีเมล chiraphat@tistr.or.th