เอไอเอ ประเทศไทย ครองอันดับ 1 รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (National Agent Awards)ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567

309

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลอันดับ 1 คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (National Agent Awards) หรือ NAA ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ซึ่งในปีนี้มีพลังตัวแทนเอไอเอ พิชิตคุณวุฒิได้จำนวนมากถึง 204 ท่าน จากทั้งหมด 355 ท่าน ซึ่งมาจาก 15 บริษัททั่วประเทศ ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของพลังตัวแทนเอไอเอ และความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ โดยพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 9พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในธีมงาน “Gateway to Success”

ในการนี้ ผู้ได้รับรางวัล 10 อันดับสูงสุดของตัวแทนประกันชีวิตจากทั่วประเทศ เป็นพลังตัวแทนจากเอไอเอ มากถึง7 ท่าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เป็นประธานเปิดงานและให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลให้แก่ 10 อันดับแรก ตลอดจนมีผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย นำโดย  ดำรงศักดิ์ ขุนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตัวแทนภูมิภาค 2 และ สลักจิต นิลประเสริฐศักดิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนช่องทางการขาย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้พิชิตคุณวุฒิอีกด้วย โดยผู้ได้รับรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ที่มีรายชื่ออยู่ใน 10 อันดับแรกมีดังต่อไปนี้

อันดับ 1 :  เพชรรัตน์ รงค์บัญฑิต เบี้ยประกัน 49,951,943บาท

อันดับ 2 :   วิศรุต วิโรจน์ไพศาลกุล เบี้ยประกัน 47,275,279 บาท

อันดับ 4 :   รสริน โมคา เบี้ยประกัน 28,634,428 บาท

อันดับ 5 :   รัญชิตา พลฤทธิ์ เบี้ยประกัน 27,623,067 บาท

อันดับ 8 :   ณัฐพล รุ่งเกียรติวงศ์ เบี้ยประกัน 22,184,817 บาท

อันดับ 9 :  ตรีนพภูรี ศุภวงศ์วริศ เบี้ยประกัน 20,097,923 บาท

อันดับ 10 : คุณบดินทร์ รามศรี เบี้ยประกัน 19,350,388 บาท