กลุ่มจีพีเอสซี สานต่อความร่วมมือภาคีเครือข่ายปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2567 สร้างสมดุลระบบนิเวศ

200

ดร.พัฑฒิ บุณยสุขานนท์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี และ บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาครัฐ จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งพื้นที่ จ.ระยอง ปี 2567” ประกอบด้วย กุ้งทะเลจำนวน 250,000 ตัว ปลากะพงขาวจำนวน 3,000 ตัว ลูกปูจำนวน 1,500,000 ตัว และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูม้าจำนวน 200 ตัว เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนลงสู่ทะเล สร้างสมดุลระบบนิเวศทางธรรมชาติและยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม สู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้น บริเวณกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน อ.เมือง จ.ระยอง