โฮมโปรเดินหน้าเปิดตัวรถขนสินค้า EV Truck พลังไฟฟ้า พลังงานสะอาด 100%

255

วีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร พร้อมด้วย ชัยยุทธ กรัณยโสภณ รองกรรมการผู้จัดการอิสระ เชื่อนุ่น ผู้จัดการแผนกขนส่ง, ปรินทรรศณ์ ทันขุนทด ผู้จัดการแผนกขนส่งณัฐพงษ์ ศรีเดช ผู้จัดการแผนกกระจายสินค้า และ ศุภกร มณีอ่อน พนักงานรับสินค้า เดินหน้าโปรเจคสู่ระบบขนส่งสีเขียว หรือ Green Transport เปิดตัวรถขนสินค้า EV Truck พลังไฟฟ้า พลังงานสะอาด 100% มุ่งเป้าสู่ Net Zero ระดับโลก ในปี 2050 เต็มรูปแบบ ด้วยการปรับมาใช้รถกระบะไฟฟ้า และรถบรรทุกไฟฟ้า สำหรับขนส่งสินค้า 100% เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบโลจิสติกส์ ซึ่งโฮมโปรพร้อมร่วมเป็นหนึ่งในการผลักดัน และขับเคลื่อนสังคม เพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ณ ศูนย์กระจายสินค้าโฮมโปร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา