PDPC จับมือ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมลงนามความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาสื่อ สร้างสรรค์ ปลอดภัย เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

224

ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) พร้อมด้วย  ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ทำพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยสื่อเหล่านี้จะนำมาเผยแพร่และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ผลิตสื่อ สื่อมวลชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ตระหนักรู้และเข้าใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยอันตรายที่แฝงมาในโลกโซเซียล สื่อออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยโท ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ อมรพันธุ์ นิติธีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาคารเอสพี