บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัวกองทุน Senior Loan กองทุนแรกของไทยโอกาสลงทุนเสริมพอร์ตให้เติบโตกับ Private Credit ที่ซื้อ-ขายได้ทุกวัน(*) 

253

ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ขยายตัวในไตรมาส 1/2567 ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเมษายน 2567 ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.5% จาก 3.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน สะท้อนถึงภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังขยายตัวได้ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี จากปัจจัยข้างต้นอาจส่งผลต่อแผนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่อาจมีความจำเป็นในการคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานขึ้นกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของมุมมองการปรับอัตราดอกเบี้ย ทำให้คาดว่าอาจส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ยังมีความผันผวนต่อไปอีกสักระยะ ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด (Private Assets) จึงมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและน่าจะตอบโจทย์นักลงทุนได้ในช่วงนี้ เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดมักจะมีความผันผวนต่ำกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วไป (Public Assets) และในสภาวะดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง จะทำให้การลงทุนใน Private Credit ซึ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้/สินเชื่อนอกตลาด มีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์การลงทุน US Senior Loan ที่จัดเป็นตราสารลงทุนประเภทสินเชื่อไม่ด้อยสิทธิที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate)  

ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

SCBAM จึงมองเป็นโอกาสลงทุนกับสินทรัพย์ทางเลือกที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ยังทรงตัวในระดับสูงนี้(Higher For longer)  ซึ่งมองว่าจะช่วยเสริมโอกาสการสร้างผลตอบแทนและลดความผันผวนให้กับพอร์ตลงทุนได้ SCBAM จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ SCBSNLOAN กองทุนแรกของไทยที่เน้นลงทุนใน US Senior Loan สภาพคล่องสูง สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ(*) โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนประเภท Complex Fund พร้อมเสนอขายครั้งแรกวันที่ 9 – 16 พฤษภาคม 2567 เริ่มต้นลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาทและลงทุนเพิ่มขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

กองทุน SCBSNLOAN เน้นลงทุนใน Senior Secured Loans ของสหรัฐฯ ตราสารประเภทสินเชื่อคุณภาพที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีสิทธิเรียกร้องการชำระหนี้ลำดับแรก มีสภาพคล่องสูง ผ่านกองทุนหลัก Invesco US Senior Loan Fund บริหารจัดการโดย Invesco Senior Secured Management, Inc. ผู้บุกเบิกการลงทุนใน Senior Loans อันดับต้นของโลก มีประสบการณ์การบริหารเงินลงทุนใน Senior Loans โดยเฉพาะมากว่า 35 ปี และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในดีลขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายการระดมทุนมากกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในธุรกิจจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม มีการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก ผสานรูปแบบการลงทุน Top Down และ Bottom Up คัดเลือกลงทุนกับตราสารพื้นฐานดีและมีมูลค่าการลงทุนที่เหมาะสม โดยพอร์ตการลงทุนมีกระจายตัวสูงกว่า 400 หลักทรัพย์ ครอบคลุมกว่า 20 อุตสาหกรรม บริหารความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์เครดิตของหลักทรัพย์รายตัวผ่าน Risk Rating Model ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ทำให้ตราสารที่ลงทุนมีอัตรา Recovery Rate ดีกว่าตราสารหนี้ US High Yield อีกทั้งมีดูเรชั่นที่ต่ำกว่า ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนกับตราสารหนี้ทั่วไป จึงเหมาะสำหรับเสริมการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง และเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตลงทุนได้

*เปิดซื้อขายปกติ หลังจัดสรรกองทุนได้ ตั้งแต่ 21 พ.ค. 67 

  • – กองทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในสินเชื่อไม่ด้อยสิทธิ (Senior Loans) การลงทุนในสินเชื่อไม่ด้อยสิทธิ นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างจำกัด และมีข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีตลาดรองรับ และมีข้อมูลเปิดเผยเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ สินเชื่อไม่ด้อยสิทธิจะไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ หรือผู้ออกตราสารโดยสถาบันชั้นนำที่เป็นอิสระ จึงทำให้นักลงทุนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือจากผู้จัดการการลงทุนเท่านั้น 
  • – การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ 
  • – กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  
  • – กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://scbam.info/3JPuscC รวมถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777 หรือ www.scbam.com สนใจลงทุนติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์และผู้สนับสนุนการขายทุกราย