ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ คืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศชายทะเล

157

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 39 จัดกิจกรรมพาคณะครู-อาจารย์ และผู้สนใจลงพื้นที่ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติทั้งด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ และสัตวศาสตร์ทางทะเล ซึ่งเป็น “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” พร้อมสร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี อนันท์ สุราวรรณ์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี วิชชุดา ไตรธรรม (ที่ 5 จากซ้าย) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 4 จากขวา) ประธานมูลนิธิธรรมดี พร้อมด้วย นาวาเอก เดช สิทธิไชย (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบนาวาเอก ไกรสร บุระณะ (ที่ 2 จากซ้าย)รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ กองเรือยุทธการนาวาโท ธนเดช พยุงสุวรรณ (ซ้าย) เสนาธิการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ วีระพันธ์ ดีอ่อน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ ฐิติลักษณ์ คำพา (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมงาน