ผถห. WINMED อนุมัติจ่ายปันผล 0.0295 บ./หุ้น

227

ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ (กลาง แถวหน้า) ประธานกรรมการบริษัท, นันทิยะ ดารกานนท์  (ที่ 3 จากซ้าย แถวหลัง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และ ราชันย์  อารยะวงศ์ชัย (ที่ 2 จากซ้าย แถวหลัง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM) มีมติอนุมัติจ่ายปันผลอีก 0.0295 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายเงินวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และมั่นใจว่าปีนี้มีโอกาสสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด พร้อมเดินหน้าโครงการตรวจคัดกรอง “มะเร็งปากมดลูก” ครอบคลุมทั่วประเทศ เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recuring Income)   ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)