NEO ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่โดดเด่นและแตกต่าง เพื่อยกระดับความสุขให้กับผู้บริโภค

524

ณิชมน ถกลศรี (ที่ 5 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายนวัตกรรมธุรกิจ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ผู้ดำเนินการผลิตสินค้าอุปโภคสัญชาติไทยคุณภาพระดับสากล ภายใต้กลุ่มบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ร่วมมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมี รศ. ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ร่วมหารืองานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายของ NEO สู่บริษัท FMCG แห่งนวัตกรรมของเอเชีย ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคและธุรกิจเติบโตยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์