บลจ.ทิสโก้ ประกาศเพิ่มทุนกอง TGBOND ชี้! อัตราดอกเบี้ยขาลงหนุนลูกค้าตอบรับดี

377

บลจ.ทิสโก้ประกาศเพิ่มทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์ (TGBOND) อีก 1,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทุนโครงการทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท รับความต้องการลูกค้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ชี้ตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดีเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยพลิกตัวเป็นขาลง

สาห์รัช ชัฏสุวรรณ

สาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ บลจ.ทิสโก้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์ (TGBOND) ในช่วงเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา พบว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยมีเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บลจ.ทิสโก้จึงประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการกองทุน TGBOND ความเสี่ยงระดับ 5 (ปานกลางค่อนข้างสูง) อีกจำนวน 1,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทุนโครงการทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท   

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์ (TGBOND) ความเสี่ยงระดับ 5 (ปานกลางค่อนข้างสูง) เน้นลงทุนในกองทุน BNY Mellon Global Credit Fund ชนิดหน่วยลงทุน USD W (Acc.) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อย 50% ในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วโลก ส่วนที่เหลือกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ภาครัฐ 

“ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยกำลังพลิกกลับเป็นขาลง ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในระดับ Investment Grade (กลุ่มระดับลงทุน) มักจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เพราะราคาตราสารหนี้มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวลง จากประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งให้ลูกค้าให้ความสนใจลงทุนในกองทุน TGBOND ที่มี Yield อยู่ในระดับสูงตามระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ แม้ว่าหักค่าใช้จ่ายในการทำ hedging ค่าเงิน แล้ว ผลตอบแทนโดยรวมยังคาดว่าน่าสนใจ จากผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากราคาตราสารหนี้ที่จะปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งกองทุนหลักที่ TGBOND เข้าไปลงทุนนั้น จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในระดับ Investment Grade และกองทุนหลักยังมีเกณฑ์การคัดเลือกตราสารหนี้ที่ค่อนข้างเข้มข้นในทุกมิติ เช่น สภาพคล่อง นโยบายการบริหารงานของบริษัท ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจ เป็นต้น จึงช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ได้อีกด้วย” สาห์รัชกล่าว  

กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4