ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดระนอง รักษา-บริการทางการแพทย์และทันตกรรมประชาชนในพื้นที่

387

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นิธิรุจน์ สิริรุจิพัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการภาคกลาง 3 และ แพทย์หญิงศรีเพชร กาญจนกีรณา (ซ้ายสุด) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President บริการสุขภาพ พร้อมทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาล คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ร่วมลงพื้นที่เป็นอาสาสมัคร พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 15 คัน ชุดแปรงสีฟันและยาสีฟัน จำนวน 400 ชุด และชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด สนับสนุนมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ (มพท.) จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 72 (ครั้งที่2 ของปี 2567) เพื่อให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์และตรวจรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ด้อยโอกาสและอาศัยในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่คิดค่ารักษาหรือบริการใดๆ รวมกว่า 1,600 ราย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี ทันตแพทย์ริม เกษสาคร ประธานมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ และ นริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ 

ธนาคารกรุงเทพ ‘เพื่อนคู่คิด’ ที่ต้องการอยู่เคียงข้างสังคมในทุกสถานการณ์ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐาน โดยได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ของมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ (มทพ.) ตั้งแต่ปี 2557 มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2567 นี้ ธนาคารได้ร่วมให้การสนับสนุนมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ เป็นเงินรวมจำนวน 400,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางสุขภาพอย่างเท่าเทียม มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น