กลุ่มทิสโก้ ส่งมอบอาคาร ทิสโก้ร่วมใจ 13 สร้างรอยยิ้มน้อง ๆ โรงเรียนวัดโนนสะเดา

521

กลุ่มทิสโก้ ส่งมอบอาคารเรียน “ทิสโก้ร่วมใจ 13” อาคารเรียนคอนกรีตขนาด 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน มูลค่ารวม 5,549,000 บาท แก่โรงเรียนวัดโนนสะเดา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เพื่อสร้างรอยยิ้มและเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กไทยได้เรียนหนังสือในอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรี สุวิศิษฏ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1 , ดร.บุญครอง กุลดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1 และ นวพร เฉลยไข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสะเดา ร่วมกันรับมอบอาคารเรียนหลังใหม่

สำหรับโรงเรียนวัดโนนสะเดา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กที่มีศักยภาพด้านการเรียนการสอน โดยอาคารเรียนหลังเดิมมีสภาพทรุดโทรม โครงสร้างเสียหาย พื้นผนังผุพัง และน้ำท่วมขัง ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการเรียนการสอน อย่างไรก็ดี การก่อสร้างอาคารเรียนทิสโก้ร่วมใจ 13 ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของทิสโก้เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี กลุ่มทิสโก้ เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก พร้อมด้วยลูกค้า พนักงาน ประชาชนทั่วไป และพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและไฟส่องสว่างทั้งโครงการ