ผู้ถือหุ้น RML มีมติไฟเขียว 100% เพิ่มทุน 3,588 ล้านบาท ในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

277

RML (บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน) นำโดย เบร็นตัน จัสติน มอเรลโล (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกฤษณ์ ณรงค์เดช (ที่ 3 จากซ้าย) และ กรณ์ ณรงค์เดช (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้มีวาระที่สำคัญคือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 3,588  ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,172 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,760 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นผลสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมอบให้ต่อ RML  ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และจะเป็นเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป นอกจากวาระข้างต้นทุกวาระการประชุมที่ถูกนำเสนอให้อนุมัติอื่นๆ ก็ผ่านการอนุมัติ 100% เช่นเดียวกัน

“ในนามของคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายสำหรับความไว้วางใจที่มีต่อRML โดยความสำเร็จในการเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ เติบโตขึ้น และก้าวเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ชั้นนำของประเทศไทยได้อย่างแน่นอน” กฤษณ์ กล่าว