เอไอเอ ประเทศไทย มอบรางวัลเกียรติยศแก่สุดยอดตัวแทน “ที่สุดแห่งปี” ประจำปี 2566

438

เอไอเอ ประเทศไทย จัดงาน AIA Annual Agency Awards Presentation 2023 ในคอนเซปต์ “Infinite Inspiration ความสำเร็จสร้างแรงบันดาลใจไม่รู้จบ” เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ตัวแทนยอดเยี่ยมของเอไอเอ ประเทศไทย ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่ผู้บริหารหน่วยและตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอที่มีผลงานเป็นเลิศ “ที่สุดแห่งปี 2566 (Of the Year 2023)” และคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 4,642 ท่าน โดยในปีนี้มีผู้พิชิตคุณวุฒิ MDRT 2024 มากถึง 3,420 ท่าน ทำให้เอไอเอ สามารถรักษาตำแหน่งอันดับ 1 บริษัทที่มีจำนวนMDRT มากที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทเอไอเอ เป็นบริษัทที่มีตัวแทนผู้พิชิตคุณวุฒิ MDRT มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลกในปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ความสามารถ และความมุ่งมั่นของพลังตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย ที่ต้องการส่งมอบความคุ้มครองและความมั่นคงทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงินให้แก่คนไทยทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ โดยงานมอบรางวัลได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นความภาคภูมิใจให้แก่พลังตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน ฮอลล์ 6-8 เมืองทองธานี

ตัน ฮาค เลห

            ในงาน AIA Annual Agency Awards Presentation 2023 ได้รับเกียรติจาก อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีแก่ตัวแทนและผู้บริหารหน่วยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทเอไอเอ นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอ และประธานที่ปรึกษากรรมการ เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทเอไอเอ  หลี่ หยวน ชยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรระดับภูมิภาค และคณะผู้บริหาร เอไอเอ ประเทศไทยนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีและร่วมมอบรางวัลให้แก่พลังตัวแทนที่ได้รับรางวัล “ที่สุดแห่งปี 2566 (Of the Year 2023)”

สำหรับตัวแทนผู้พิชิตคุณวุฒิซึ่งได้รับตำแหน่ง “ที่สุดแห่งปี 2566 ทั้งสิ้น ท่าน ได้แก่

  • Top District Manager Up of the Year –  โสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์ ผู้จัดการภาค ทริปเปิ้ล เอ
  • Top Manager Up (Direct Team & IO1) of the Year –  ปราโมทย์ ถิรมงคลชัย ผู้อำนวยการภาคอาวุโส เพชรเหรียญทอง 229
  • Top Unit Manager of the Year –  สิทธิชัย กัลยาศิริ ผู้จัดการหน่วย นำทอง 1199
  • Top New Unit Manager of the Year –  จักรกฤษณ์ เชาวน์เลิศเสรี ผู้จัดการหน่วย เพชรเหรียญทอง396 เอ
  • Top Assistant Unit Manager of the Year –  ปารินทร์ ดีสุขสาม ผู้จัดการหน่วย มันนีพลัส 3
  • Top New Assistant Unit Manager of the Year และ Top Leader (Individual) of the Year –  พัชรภัคฏ์ ธนะพงศ์เพชร ผู้จัดการหน่วย เพชรเหรียญทอง 396 เวลธ์
  • Top Agent of the Year –  เพชรรัตน์ รงค์บัญฑิต หน่วย เนอวานา
  • Top Agent (Cases) of the Year –  สุดารัตน์ ปิยขจรโรจน์ หน่วย เพชรเหรียญทอง 229
นิคฮิล แอดวานี

นิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัลให้กับกับสุดยอดพลังตัวแทนทั้ง 4,642 ท่าน ที่สามารถพิชิตรางวัลไปได้ในปีนี้ ความมุ่งมั่นตั้งใจที่ได้แสดงให้เห็นตลอดปีที่ผ่านมา นำมาซึ่งความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้ ทุกท่านเปรียบเสมือนฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ความสำเร็จ ทั้งในด้านการเติบโต และด้านการสร้างตัวแทนใหม่ พร้อมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนให้เอไอเอ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จสูงสุดในปี 2566 และสำหรับในปี 2567 เรายังมีเป้าหมายร่วมกัน คือสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างตัวแทนใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง อีกหนึ่งภารกิจในปีนี้คือการผลักดันให้ตัวแทนทุกท่านมีสถานะ AIA Vitality ตั้งแต่ Silver ขึ้นไป ซึ่งจะเป็นเกณฑ์การพิจารณาในการพิชิตคุณวุฒิ และรางวัลต่าง ๆ ของเราในปีนี้ด้วยเช่นกัน เพราะการสนับสนุนให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นั้น ควรเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดีของตัวแทนทุกท่าน เพื่อส่งต่อการดูแลด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจให้คนไทยทั่วประเทศมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามพันธกิจของเอไอเอ ที่สำคัญผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพแห่งความสำเร็จในวันนี้ จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้พลังตัวแทนออกไปส่งมอบความคุ้มครองแบบเกินร้อยไปยังลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนให้เอไอเอ ประเทศไทย ยังคงความเป็นหนึ่ง ยืนหนึ่ง และที่หนึ่ง ตลอดไป”