วิริยะประกันภัย รวมพลังจิตอาสาสร้างโป่งเทียม แหล่งอาหารช้างป่า ผืนป่าภาคตะวันออก

250

พรชัย ชำนาญยนต์ ผู้ใหญ่บ้านคลองครก หมู่ 10 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รับมอบอุปกรณ์การทำโป่งเทียม มูลค่า 55,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี เธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) ด้านสาขา เป็นผู้ส่งมอบ ภายใต้กิจกรรม “เครือข่ายจิตอาสารักษ์ช้าง ผืนป่าภาคตะวันออก” พร้อมนำคณะวิริยะจิตอาสาร่วมสร้างโป่งเทียม ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารช้างป่า และสัตว์ป่าอื่นๆ ซึ่งช่วยลดการบุกรุกพื้นที่เกษตรจากช้างป่า และยังช่วยลดปัญหาระหว่างคนและช้างป่าอีกด้วย  

            สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการขยายผลจากการสร้างเครือข่ายจิตอาสารักษ์ช้างผืนป่าภาคตะวันออก ระหว่างบริษัทฯ ชุมชนในพื้นที่ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ “โครงการรักษ์ช้างยั่งยืน” ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนช่วยเหลือช้างตามสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ พร้อมเตรียมขยายผลโครงการดำเนินงานไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ