ผู้ถือหุ้น HENG อนุมัติจ่ายเงินปันผลากงวดผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตรา 0.0665 บาทต่อหุ้น

388

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท, วิชัย ศุภสาธิตกุล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, พัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ขวา) พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสัมฤทธิผล ชั้น 3 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตรา 0.0665 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เพื่อตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน