ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมจ่ายปันผล 0.21 บาทต่อหุ้น

236

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย  สัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านพลังงานรายใหญ่ของประเทศ ร่วมเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อสรุปผลดำเนินงานพร้อมประกาศจ่ายปันผล 0.21 บาทต่อหุ้น โดยมี เสริมสกุล คล้ายแก้ว,  อรรณพ เตกะจรินทร์บุญชัย โสวรรณวนิชกุลไต้ จงอี้ ร่วมประชุมด้วย ณ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)