SPREME เคาะราคาไอพีโอ 2.60 บ./หุ้น ผถห.ใหญ่พร้อมใจล็อคอัพ 100% เปิดจองซื้อ 23-25 เม.ย. 67 

357

บมจ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น หรือ SPREME เคาะราคาขายไอพีโอ 2.60/หุ้น กำหนดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567 คาดเข้าเทรดใน SET  วันที่ 2 พฤษภาคม นี้ ฟากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ระบุ เป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับดีเยี่ยม ชี้มีฐานะเป็นผู้นำธุรกิจ System Integrator ครบวงจร ขณะที่ซีอีโอ “ภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล” ระบุ ผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใจล็อคอัพ 100% ทั้งเตรียมนำเงินไปใช้ในการรุกขยายธุรกิจ ประเมินแนวโน้มผลงานในอนาคตโดดเด่น พร้อมลุยโปรเจคใหม่ ผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น 

ธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์

ธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SPREME กล่าวว่า บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567 คาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้วันที่ 2 พฤษภาคม นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “SPREME” ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ทั้งนี้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.02 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ (Lead Underwriter) และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 7 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 

ธีรฉัตร กล่าวว่า การกำหนดราคาไอพีโอที่ระดับ 2.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) ประมาณ 12.29 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่ง SPREME เป็นหุ้นเทคโนโลยีฯ ที่มีความน่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมาก จากความสามารถในการแข่งขันและมีศักยภาพที่เติบโตต่อไปอีกมากในอนาคต รวมถึงผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีฯ และธุรกิจ System Integrator มานานร่วม 30 ปี

วรชาติ ทวยเจริญ

วรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า จุดเด่นของ SPREME คือ การเป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (SI : System Integrator) ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และโปรแกรมซอฟต์แวร์ (Software) รวมถึงให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังการขาย และการให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้ากลุ่มภาครัฐและเอกชนมีความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ

“หุ้น SPREME เป็นหุ้นเทคโนโลยีฯ ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีโอกาสเติบโตสูง เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่งผลให้สามารถจัดโซลูชั่นที่ดีและส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าได้ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีแผนเข้าประมูลงานใหม่ รวมถึงทำ M&A เพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างการเติบโตของรายได้ให้เพิ่มขึ้นในอนาคต” วรชาติ กล่าว 

ภาณุวัฒน์ ขันธโมลีกุล

ภาณุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SPREME กล่าวว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใจล็อคอัพเต็มจำนวน 100% ซึ่งจำนวนเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ อยู่ที่ประมาณ 449 ล้านบาท ในเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์ใช้เงิน ได้แก่ 1. ใช้เป็นทุนรองรับการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่, 2. เพื่อลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทฯ (M&A) และ 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และสนับสนุนการเติบโตที่มั่นคงในอนาคต

“กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใจล็อคอัพ 100% และบริษัทฯ มั่นใจว่า ภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการทำธุรกิจให้มีการเติบโตมากขึ้น รวมทั้งมีความแข็งแกร่งในด้านฐานะการเงิน และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกัน ทำให้บริษัทฯ สามารถต่อยอดธุรกิจด้วยการทำ M&A เพื่อสนับสนุนความสามารถในการเพิ่มรายได้และผลกำไรให้สูงขึ้น เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต” นายภานุวัฒน์ กล่าว