SINO เซ็นสัญญาผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ

84

ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลสัญชาติไทย ที่มีปริมาณขนสินค้าทางเรือเป็นอันดับ 1 ของไทยและอันดับ 3 ของโลก บนเส้นทางไทย-สหรัฐ สำหรับ บมจ.ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SINO เมื่อ ‘นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์’ ผู้บริหารคนเก่ง ประกาศข่าวดีว่าล่าสุด SINO ได้เซ็นสัญญากับผู้ส่งออกสินค้าประเภทอาหารรายใหญ่ เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าไปยังตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ที่มีเครื่องทำความเย็น (Reefer) เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ให้สามารถคงคุณภาพสินค้าตลอดระยะเวลาขนส่ง ที่นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าแล้ว ยังแว่วมาว่า ตู้คอนเนอร์ประเภทนี้ยังให้สัดส่วนผลตอบแทนที่ดีกว่าตู้คอนเทนเนอร์ทั่วไปอีกด้วย