ผู้บริหาร  STA ‘วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล’ นั่งเก้าอี้นายกสมาคมยางพาราไทยคนใหม่

82
วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

ขอแสดงความยินดีกับ ‘วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล’ ผู้บริหารหนุ่มคนเก่ง ที่นอกจากบทบาทแม่ทัพใหญ่ของ  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA แล้ว ยังได้รับความไว้วางใจจากสมาคมยางพาราไทยหรือ The Thai Rubber Association ที่มีคณะกรรมการและสมาชิกกว่า 50 บริษัท ให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมฯ คนใหม่” เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากเริ่มรับตำแหน่งเดือนเมษายน 2567 เพื่อขับเคลื่อนสมาคมฯ และอุตสาหกรรมยางพาราของไทยต่อไป