GSK ร่วมงาน “Re-imagining UK Aging Care Event” ของสถานทูตอังกฤษ  มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ

252

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK ร่วมสนับสนุนสถานทูตอังกฤษ จัดงาน “Re-imagining UK Aging Care Event” เพื่อหารือเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ แนวปฏิบัติและแนวทางแก้ไขในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

มาเรีย คริสติช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK เปิดเผยว่า GSK ผู้นำในการค้นคว้าและวิจัยยาและวัคซีนนวัตกรรมระดับโลก มุ่งขับเคลื่อนในการเป็นบริษัทด้านชีวเภสัช (Biopharma) ที่มีจุดมุ่งหมายในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผนวกกับเทคโนโลยี และความสามารถของบุคลากร เพื่อให้ก้าวนำการป้องกันโรคภัยต่างๆ GSK พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนสำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่ำเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้น จึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพกับแพทย์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆ และหาแนวทางการป้องกันโรคที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

“GSK ร่วมสนับสนุนสถานทูตอังกฤษในการจัดงาน “Re-imagining UK Aging Care Event” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการกำหนดมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพ วัคซีนนวัตกรรม รวมถึงบริการดูแลแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญกับจิตใจและร่างกาย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณะเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย” มาเรียกล่าว