กลุ่มทิสโก้ จับมือ ศิริราชมูลนิธิ ส่งมอบความสุขผ่านคอนเสิร์ตรอบการกุศล “Everybodyslam 2024 The Sunny Side Up Live!”

652

กลุ่มทิสโก้ จับมือ ศิริราชมูลนิธิ ส่งมอบความสุขผ่านคอนเสิร์ต Everybodyslam 2024The Sunny Side Up Live!”  รอบการกุศล : กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 จำหน่ายบัตรรอบประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รายได้จากการจำหน่ายบัตรไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบทุนสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” จ.สมุทรสาคร หวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้พ้นระยะเจ็บป่วยเฉียบพลัน และป้องกันไม่ให้กลับมาป่วยซ้ำ ตอกย้ำการดำเนินงานครบรอบ 55 ปีของกลุ่มทิสโก้ ที่มุ่งเติบโตอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน 

กลุ่มทิสโก้ นำโดย ศักดิ์ชัย พีชพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ พร้อมด้วย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต “Everybodyslam 2024 The Sunny Side Up Live!” รอบการกุศล : กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ รอบการแสดงวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 19.00 น. ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จำหน่ายบัตร 3 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไปที่ The Concert Application หรือ www.theconcert.com รายได้ทั้งหมดจากการขายบัตร มอบให้ศิริราชมูลนิธิโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปสมทบทุนสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศิริราช” จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นต้นแบบของศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุระยะกลางที่พ้นระยะเจ็บป่วยเฉียบพลัน และสอนให้ผู้ดูแลมีความรู้ ความสามารถนำไปดูแลผู้สูงอายุต่อที่บ้านได้และป้องกันไม่ให้กลับมาเจ็บป่วยซ้ำต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในโอกาสดำเนินงานครบรอบ 55 ปีของกลุ่มทิสโก้ ที่ยังคงเดินหน้าธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมไปกับการมีธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยเป้าหมายแห่งความยั่งยืน ตลอดจนมุ่งมั่นเป็น “Your Trusted Financial Advisor” สถาบันการเงินที่ทุกคนเชื่อมั่นไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินช่วย “วางแผนอนาคต…เพื่อคุณ” ให้ทุกชีวิตเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนไปด้วยกัน