นีเวีย ชวนสร้างพลังใจแบ่งความห่วงใยผ่าน โครงการ นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความห่วยใยสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง

786

เมื่อการดูแลยามเจ็บไข้ไม่ใช่เพียงการรักษาทางการแพทย์ แต่ยังรวมถึงการดูแลและการแสดงถึงความเข้าใจและห่วงใย โดยเฉพาะ “มะเร็ง” โรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประชากรทั่วโลก นีเวีย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลก ที่ได้รับความไว้วางใจในการดูแลผิวจากคนไทยมากว่าสามสิบปี ห่วงใยและเข้าใจถึงความต้องการของผู้ป่วย มุ่งหวังให้พวกเขาได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพใจควบคู่ไปกับการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า จึงได้เปิดโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความห่วงใยสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง” (NIVEA Supporting Moment of Care) มอบรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นีเวีย หนึ่งบาทต่อหนึ่งชิ้น รวมสูงสุดสามล้านบาท ผ่านร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 มิถุนายน 2567 โดยจะมอบให้แก่มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง เพื่อใช้ในกิจกรรมการดูแลและสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวให้ตระหนักรู้และเข้าใจโรคมะเร็ง สามารถดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกิจกรรมที่สร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ให้มีแรงใจสามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง 

โครงการนี้เป็นหนึ่งในปฏิญาณและภารกิจระดับโลกของ ไบเออร์สด๊อรฟ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาในองค์กรจึงต้องการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและส่งเสริมความคิดเชิงบวกในองค์กรเพื่อให้พนักงานเหล่านั้นได้มีกำลังใจและรับมือกับโรคร้ายได้อย่างเข้มแข็ง เพราะการสำรวจของบริษัทพบว่า 46% ของพนักงานไบเออร์สด๊อรฟได้รับผลกระทบจากภาวะเจ็บป่วยวิกฤตอย่างโรคมะเร็ง และเลือกจะไม่เปิดเผยให้ที่ทำงานรู้ และ 64% ของพนักงานเชื่อว่าภาวะเจ็บป่วยวิกฤตเป็นเสมือนตราบาปในที่ทำงาน จึงทำให้ไบเออร์สด๊อรฟต้องการหาวิธีที่จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตให้กับพนักงานและบุคคลแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ

ในวันมะเร็งโลกประจำปี 2566 (World Cancer Day 2023) ไบเออร์สด๊อรฟ ได้ทำงานร่วมกันเหล่าพันธมิตรในการริเริ่ม “ปฏิญาณว่าด้วยการทำงานร่วมกับมะเร็ง” (Working with Cancer Pledge) ขึ้นและได้ออกเป็นนโยบาย “ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตระดับโลก” (Global Critical Illness Policy) ในอีกหนึ่งปีให้หลัง โดยมีการกำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานไบเออร์สด๊อรฟทุกคนทั่วโลก โดยทางองค์กรจะให้การสนับสนุนพนักงานและสมาชิกครอบครัวของพนักงานที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งหรือโรคอื่นที่คุกคามถึงชีวิตให้มีสิทธิได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองในการทำงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การรักษาสถานภาพงานเป็นเวลาหนึ่งปี พร้อมรับเงินค่าจ้างเต็มจำนวน

วินเซนต์ วอร์เนอรี่

วินเซนต์ วอร์เนอรี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ จำกัด กล่าวว่า “ที่ไบเออร์สด๊อรฟ สุขภาวะและสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด การเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิตเป็นประสบการณ์ที่ไม่ว่าใครย่อมไม่อยากถูกทอดทิ้งและกังวลถึงสถานะหน้าที่การงาน หรือความมั่นคงทางการเงิน นอกเหนือจากที่ต้องเผชิญกับการรับการรักษาแล้ว ผมรู้สึกดีใจที่นโยบาย “ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตระดับโลก” ช่วยให้เราสามารถแบ่งเบาความกังวลของพนักงานเราทั่วโลกที่ประสบภาวะเจ็บป่วยวิกฤตในช่วงเวลาที่ยากลำบากและช่วยให้พวกเขาได้ใช้เวลาไปกับการรักษาตัวอย่างเต็มที่ คำว่า Care ที่ไบเออร์สด๊อรฟ มีความหมายเกินกว่าการดูแลผิวพรรณ และมันยังฝังรากลึกอย่างแข็งแกร่งในวัฒนธรรมองค์กรของพวกเรา การยอมรับและแบ่งปันความห่วงใยซึ่งกันและกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องทำ แต่มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงมนุษยธรรม ซึ่งความเห็นอกเห็นใจนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยู่เคียงข้างกันเสมอ”

โครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความห่วงใยสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง” (NIVEA Supporting Moment of Care)  เกิดขึ้นเพราะต้องการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยมะเร็งทุกประเทศในอาเซียน และยังเป็นการต่อยอดจากนโยบายของบริษัท ไบเออร์สด๊รอฟ จำกัด ประเทศเยอรมนี เจ้าของแบรนด์นีเวีย อีกด้วย สำหรับประเทศไทย นีเวีย จะมอบรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นีเวียทุกประเภท หนึ่งบาทต่อหนึ่งชิ้น รวมสูงสุดสามล้านบาทแก่มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง เพื่อนำไปจัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น อาสาสมัครร่วมในกลุ่มไลน์อาสาเพื่อนมะเร็ง  เวิร์กชอปเรียนรู้และเข้าใจการดูแลรักษามะเร็ง กลุ่มพูดคุยแนะแนวและสร้างกำลังใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ป่วยมะเร็ง  และเวิร์กชอปทำงานแฮนด์เมดเป็นของให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง นอกจากนี้ นีเวียยังร่วมสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยด้วยการช่วยเหลือในการเดินทางไปรับการรักษา และมอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณนีเวีย ได้แก่ นีเวียครีมตลับสีฟ้า จำนวน 2,000 ชิ้น นีเวียแฮนด์ครีม จำนวน  5,000 ชิ้น และนีเวียลิปแคร์ จำนวน5,000 ชิ้น แก่ผู้ป่วยมะเร็งในความดูแลของมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งและพันธมิตรอีก 11 แห่ง ทั่วประเทศ

สเตฟานี แบร์โรล

สเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวเสริมว่า“โครงการ นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความห่วงใยสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง (NIVEA Supporting Moment of Care) เป็นอีกบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงพันธกิจของเราอย่าง Care Beyond Skin ที่เป็นมากกว่าแค่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวคุณภาพเยี่ยม แต่ยังเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งสำหรับผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งสอดรับกับนโยบาย “ภาวะเจ็บป่วยรุนแรง” ที่เป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของ ไบเออร์สด๊อรฟ ทั่วโลก และต่อยอดมาสู่เพื่อนร่วมสังคมทั้งในระดับอาเซียน และในประเทศไทย เพราะนีเวียไม่เพียงดูแลแค่ผิวกายภายนอก แต่เรายังดูแลถึงจิตใจภายใน โดยเฉพาะช่วงเวลาเจ็บป่วย และเผชิญโรคร้าย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการพลังใจ รวมทั้งอยากได้ความห่วงใยและความเข้าใจจากคนรอบตัว โครงการนี้นอกจากมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งปัน ความห่วงใยไปยังผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลให้ได้รับความรู้ในการดูแลรักษามะเร็งอย่างถูกต้องแล้ว เรามุ่งหวังที่จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญโรคร้ายด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง ให้สามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่อยากลำบากไปได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต”

ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างกำลังใจและส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ป่วยมะเร็ง  ให้มีพลังใจในการก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง พร้อม ๆ กับการดูแลผิวให้สวยสุขภาพดีไปกับนีเวียได้อย่างง่ายดาย เพียงซื้อผลิตภัณฑ์นีเวียจากร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 มิถุนายน 2567 โดย นีเวีย บริจาค หนึ่งบาทต่อหนึ่งชิ้น เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง เพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้อย่างเข้มแข็ง

ด้วยตระหนักถึงปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของผู้คน นอกจากโครงการนี้ นีเวีย ภายใต้ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ยังได้ดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ สมทบทุนการทำวิจัยและพัฒนาวัคซีนไวรัสโควิด-19 แก่ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสนับสนุนแอลกอฮอล์มาตรฐานการแพทย์ จำนวน 20,000 ลิตร แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง และนีเวีย ครีม ตลับสีฟ้า รุ่นพิเศษ จำนวน 86,000 ชิ้น แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสถานพยาบาล ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

รายชื่อหน่วยงานที่รับมอบผลิตภัณฑ์นีเวียตามโครงการ ทั้งหมด 11 แห่ง ประกอบด้วย

1.       มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง

2.       Thai Cancer Society

3.       ศูนย์ถันยเวชฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

4.       โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

5.       โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

6.       โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

7.       คลินิกมะเร็งศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

8.       โรงพยาบาลรามาธิบดี (ฝ่ายการพยาบาล)

9.       โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

10.    โรงพยาบาลนาหม่อม 

11.    สถาบันมะเร็ง