KGI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผล 0.31 บาท

365

ดร.จื้อ-หง หลิน (ที่ 5 จากขวา) กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเห็นชอบในทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชั้น 18 สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)