กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 18295-1: 2017 ระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้า

394

อัญชุลี แววทอง(ขวา)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการปฏิบัติการและฝ่ายนวัตกรรมทางการเงิน และ วารี วัฒนสมบัติ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการลูกค้า เป็นตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้า ISO 18295-1: 2017 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอและเกียรติบัตรดีเด่นจากศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จากความสำเร็จการบริหารศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ตอกย้ำการให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า