ธนาคารกรุงเทพสุดปลื้มยอดบริจาคโลหิต โครงการ “80 แสนซีซี 80 ปีธนาคารกรุงเทพ” ทะลุเป้าก่อนกำหนด

363

เดินหน้า “80 แสนซีซี x 2”– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’  นำโดย  พจนี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย)  เพ็ญมาศ เฮงปริญญาธร เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) อภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ (ที่ 3 จากขวา) และ สุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการการประชาสัมพันธ์   นิธิรุจน์ สิริรุจิพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการภาคกลาง 3 (ที่ 1 จากซ้าย) (ที่ 1 จากขวา) รัตนา เล็กเจริญรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ผู้จัดการภาคกลาง 4 (ที่ 3 จากซ้าย) และ แพทย์หญิงศรีเพชร กาญจนกีรณา เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President บริการสุขภาพ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำโดย ปิยนันท์ คุ้มครอง (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร คิกออฟกิจกรรม “80 แสนซีซี x 2” ประกาศเจตนารมณ์เดินหน้ารับบริจาคโลหิตเพิ่มเติมให้กับคลังโลหิตสำรองของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ “80 แสนซีซี 80 ปีธนาคารกรุงเทพ” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 มีปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาครวมทะลุเป้าหมาย 80 แสนซีซีไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ 2567) จากเดิมที่กำหนดระยะเวลาไว้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพครบรอบปีที่ 80

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการส่งมอบโลหิตไปแล้วรวมกว่า 87 แสนซีซี (8,791,200 ซีซี ณ 9 เมษายน 2567) จากผู้บริจาคภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 21,978 คน ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 60,000 คน.

ธนาคารกรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญของโลหิตสำรอง ขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน องค์กรพันธมิตรชั้นนำของธนาคาร ลูกค้า และผู้สนใจ เป็น “ผู้ให้” เข้าร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดสำรองในระบบ ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “80 แสนซีซี x 2” สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และ โรงพยาบาลแต่ละจังหวัดที่เป็นโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด กรอกข้อมูล ร่วมสะสมจำนวนซีซี กับ โครงการ “80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ”

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ธนาคารกรุงเทพ อาคารสำนักงานใหญ่สีลม และอาคารพระราม 3 เพื่ออำนวยความสะดวกรับบริจาคโลหิตให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้สนใจ ในวันนี้ (17 เมษายน 2567) และจะจัดต่อเนื่องทุก 3 เดือน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2567 สอบถามข้อมูลและกำหนดวันตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ธนาคารกรุงเทพ อาคารสำนักงานใหญ่สีลม และอาคารพระราม 3 ธนาคารกรุงเทพ โทร.1333 หรือ 0-2645-5555