ประกันติดโล่ จับมือ สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย 2567

484

“ประกันติดโล่” แบรนด์นายหน้าประกัน บริหารโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLORโดย ธนกร นพกิจกำจร (แถวหลัง ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการอาวุโสแผนกสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทน จับมือ สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมวกกันน็อค จำนวน 110 ใบ ให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายใต้ “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดขึ้นภายในกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศ โดยสำนักงาน คปภ. จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก สืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์(แถวหลัง ที่ 3 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ  เพชรรัตน์ แสงแก้ว (แถวหลัง ที่ 2จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จ.เพชรบูรณ์ เป็นตัวแทนนำทีมงานจัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัย และ พ.ร.บ. ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์