ตามรอยพระราชา ร่วมถอดรหัสพระอัจฉริยภาพในด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า คน

370

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 38 จัดกิจกรรมพาคณะครู-อาจารย์ และผู้สนใจลงพื้นที่ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อเรียนรู้หลักการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า คน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทำกิจกรรม ฝึกปลูกสับปะรดสี เคาะไข่ปลานิล แปลงเพศปลานิลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายสกนธ์ กรกฎ (กลาง) นายอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี  วิชชุดา ไตรธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย  วรวุฒิ ด่านสมพงศ์ (ที่ 2 จากขวา) วัฒนธรรมจังหวัดระยอง, สุนีรัตน์  สิงหเสมานนท์ (ขวา) รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และ วรนุช สีแดง (ซ้าย) ผู้อํานวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง ร่วมงาน