SAFE ร่วมบรรยายโครงการฝึกอบรมพันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์นานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

374

นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SAFE) ได้รับเชิญจาก Baylor college of Medicine-Chinese University of Hong Kong ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำระดับโลก เพื่อร่วมบรรยายกับผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมพันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์นานาชาติ เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการและผสมผสานกับความรู้เชิงทฤษฎีกับการปฏิบัติทางคลินิก เป็นการยกระดับมาตรฐานของการให้การรักษาทางพันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านพันธุกรรมทั่วโลก ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน