TikTok ผนึกกำลัง SME D Bank กระตุ้นผู้ประกอบการรายย่อย ส่งเสริมทักษะดิจิทัลและแหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ

888

TikTok ร่วมมือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ริเริ่มความมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SMEs สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จำเป็น และสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ TikTok ในการขับเคลื่อนแนวคิด Smart People และ Smart Economy โดยเน้นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับทักษะที่สำคัญในการใช้เครื่องมือดิจิทัล และมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมเพื่อการดำเนินธุรกิจของตน

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่มาจากประชาชนคนทั่วไปที่ประกอบธุรกิจ ที่สะท้อนให้เห็นผ่านมูลค่าทางเศรษฐกิจของ SME ต่อ GDP ของประเทศซึ่งมากกว่า 35% (ตามนิยาม SME ในปัจจุบัน) ในช่วงปี 2565 และยังเป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญของแรงงานในประเทศ ที่มีสัดส่วนการจ้างงานร้อยละ 71 ของการจ้างงานทั้งประเทศ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโต และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้าถึงคนทั่วประเทศ และการให้เงินทุนที่เหมาะสมจึงเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งในการกระตุ้นจิตวิญญาณผู้ประกอบการธุรกิจในไทย ให้มีพลังในการประกอบกิจการและประสบความสำเร็จ

ความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs คือเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาเจริญเติบโตในโลกการค้าออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูง และด้วยฐานผู้ใช้แพลตฟอร์มจำนวนมหาศาลของ TikTok จึงเป็นช่องทางที่เจ้าของแบรนด์และผู้ประกอบการ SMBs สามารถใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อขยายการรับรู้ของสินค้า และเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้คอนเทนต์ที่มีความบันเทิงบนแพลตฟอร์มมีอิทธิพลส่วนช่วยต่อการตัดสินใจซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ้างอิงจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการเผยว่า 82% ของการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคนั้นได้รับอิทธิพลจากคอนเทนต์ความบันเทิง และ 85% ของผู้บริโภคมีการค้นหาข้อมูลบนแพลตฟอร์มโซเชียลโดยคาดหวังที่จะเห็นคอนเทนต์และสินค้าที่หลากหลาย (อ้างอิงจากงานวิจัย Future of Commerce research โดย Boston Consulting Group, commissioned by TikTok 2022) โดยนอกจากความโดดเด่นของ TikTok ในด้านความบันเทิงที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค แพลตฟอร์มยังมีนวัตกรรมโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเพื่อทำธุรกิจและสร้างรายได้อีกหลากหลายโซลูชัน อาทิ TikTok Shop, TikTok Ads Manger, TikTok Creative Center, TikTok Creative Exchange และ TikTok Creator Marketplace ที่จะทำให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่าย

ชนิดา คล้ายพันธ์

“TikTok ในฐานะแพลตฟอร์มแห่งความบันเทิงเพื่อทุกคน ยืนหยัดความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความโดดเด่นในด้านการสร้างสรรค์ความบันเทิงและเชื่อมโยงผู้ใช้ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ด้วยระบบนิเวศที่หลากหลายและการผลักดันคอนเทนต์ความบันเทิงที่น่าสนใจ ที่จะช่วยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคโดยตรง และช่วยสร้างความสนุกสนานในการค้นหาและค้นพบสินค้าที่หลากหลาย อีกทั้งยังส่งเสริมในด้านของผู้ประกอบการตามแนวคิด Smart People และ Smart Economy ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพื่อให้พวกเขามีทักษะสำคัญและนำไปใช้ในธุรกิจได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ” ชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy-Thailand, TikTok กล่าว

การจับมือกันระหว่าง TikTok และ SME D Bank ในครั้งนี้ได้ร่วมกันจัดการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก TikTok ในหลักสูตร “Get Started with TikTok” ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมถึงการใช้เครื่องมือทางการตลาดของแพลตฟอร์ม รวมถึงกลยุทธ์และแนวทางการสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อสร้างยอดขาย ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ โดยการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการในหลากหลายจังหวัดและเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่มีส่วนร่วมและไร้การแบ่งแยก พร้อมส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมในทุกมุมของประเทศ

การจัดอบรมรวม 4 ครั้ง ดังนี้: 

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พ.ค. 67 ณ TikTok Office อาคาร Park Silom

รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มิ.ย. 67 อาคาร SME Bank Tower

รุ่นที่ 3 วันที่ 17 ก.ค. 67 จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 4 วันที่ 17 ส.ค. 67 จ.อุดรธานี

โครงการอบรมดังกล่าวเปิดรับผู้เข้าร่วมจำนวน 1,200 ราย สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ผ่านช่องทางการสมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank พิเศษ! สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านหลักสูตร100 ท่านแรก จะได้รับรางวัล TikTok ads credit voucher มูลค่า 1,000 บาท เพื่อนำไปใช้กับเครื่องมือทางการตลาดของTikTok และสร้างคอนเทนต์ให้สินค้าของตัวเองเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยังจะได้รับโอกาสพิเศษอีกมากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและสร้างสรรค์ธุรกิจ รวมถึงการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจด้วยเช่นกัน

 โมกุล โปษยะพิสิษฐ์

“เมื่อพูดถึงการสนับสนุนและการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาส การร่วมมือกับ TikTok ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจของผู้ประกอบการเหล่านี้ได้เติบโตและปรับตัวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราเชื่อมั่นว่าการนำเสนอต้นทุนทางการเงินและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจนั้นเป็นโอกาสสำคัญแก่ผู้ประกอบการ และการทำงานร่วมกับ TikTok เป็นการตอบสนองความมุ่งมั่นของเราอย่างแท้จริง” โมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าว

การร่วมมือระหว่าง TikTok และ SME D Bank เป็นการนำเสนอโอกาสใหม่ในการพัฒนาธุรกิจแบบดั้งเดิมให้ก้าวไปสู่การใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงและความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืน