OnDemand เผย! เพราะทุกอาชีพ คืออนาคต จัดแนะแนวการศึกษาฟรีทั่วไทยครั้งที่ 12 ผลักดันแนวคิดเด็กไทยทัดเทียมสากล

136

OnDemand เดินหน้าจัดงาน Success Design Forum 2024” มหกรรมแนะแนวการศึกษาฟรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด Your Career, Your Life เพราะทุกอาชีพที่ออกแบบ คืออนาคตของชีวิตคุณ” ด้วยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและสร้างความเข้าใจด้านอาชีพในฝันให้กับเยาวชนและผู้ปกครองทั่วประเทศ ผลักดันศักยภาพด้านวิชาการควบคู่การส่งเสริมแนวคิดด้านอาชีพทัดเทียมสากล

OnDemand (ออนดีมานด์) สถาบันแนะแนวการศึกษาออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย ภายใต้การบริหารงานของ LEARN Corporation ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาและผลักดันศักยภาพคนทุกช่วงวัย จัดงานแนะแนวการศึกษา “Success Design Forum 2024” ให้กับเยาวชนและผู้ปกครองทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้แนวคิด “Your Career, Your Life เพราะทุกอาชีพที่ออกแบบ คืออนาคตของชีวิตคุณ” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักอาชีพในฝันและเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา ผ่านกิจกรรมแนะนำเทรนด์ทักษะอาชีพ แนวโน้มอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง แนะแนวการศึกษา และวางแผนการสอบ ตลอดจนกิจกรรมสร้างความเข้าใจในครอบครัวให้สอดคล้องกับแนวคิดในปัจจุบัน ได้แก่

–          CAREER: Change, Roadmap, Solution, Action ค้นพบคำตอบของอาชีพในอนาคต ด้วยการทำความรู้จักลักษณะอาชีพ เจาะลึกข้อสอบครอบคลุมทุกสนาม โซลูชันที่ช่วยให้สอบติดมหาวิทยาลัย และเทคนิคเตรียมตัวสอบอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย 

–      Workshop ค้นหาอาชีพที่ใช่ กิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงก่อนก้าวสู่อาชีพในฝัน เช่น MED Workshop, Tech & N’Gineer Workshop ฯลฯ โดยนักศึกษารุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ตรง

–          Pre-Test Mock ทดสอบข้อสอบ TCAS ผ่านสนามสอบจำลอง ที่ครอบคลุมทุกวิชา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมติวข้อสอบ NETSAT ปีล่าสุดโดยผู้เชี่ยวชาญ ปรึกษาการวางแผนการเรียนแบบรายบุคคล และเวิร์กชอปสำหรับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในครอบครัว ควบคู่การส่งเสริมให้เยาวชนเรียนอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จตามวัย

สุธี อัสววิมล

สุธี อัสววิมล ผู้ร่วมก่อตั้ง OnDemand และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์นวัตกรรม บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ พี่โหน่ง OnDemand กล่าวว่า “ปัญหาที่ OnDemand เจอบ่อย ๆ คือ เด็กมักไม่รู้ว่าตนเองอยากทำอาชีพอะไร หรือไม่มั่นใจในคณะเป้าหมาย เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในอาชีพนั้น ๆ ทำให้เด็กไม่แน่ชัดเรื่องเป้าหมายการเรียน ตลอดจนเรียนอย่างไม่มีความสุข ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ‘อาชีพ คืออนาคต’ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กและผู้ปกครองควรตระหนักตั้งแต่เนิ่น ๆ จากปัญหาดังกล่าว งาน Success Design Forum 2024 ในปีนี้ จึงจัดขึ้นภายใต้ความตั้งใจที่อยากจะคลายปมปัญหาให้ถูกจุด ด้วยการสร้างความตระหนักถึงเป้าหมายอาชีพ เผยแพร่ข้อมูลความรู้พร้อมแนะแนววิธีรับมือเกี่ยวกับอาชีพในฝันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์จำลองให้เด็กได้เข้าใจตนเองควบคู่กับสร้างความเข้าใจในครอบครัว เพื่อส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของเด็กไทยทัดเทียมสากลต่อไป”

Success Design Forum เป็นมหกรรมแนะแนวการศึกษาที่ OnDemand จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้รับการตอบรับจากครอบครัวอย่างล้นหลาม  ล่าสุด “Success Design Forum 2024” ถูกจัดขึ้นตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ครอบคลุม 4 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ, หาดใหญ่, ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยมีผู้ลงทะเบียนให้ความสนใจร่วมงานกว่า 6,200 คน เยาวชนและผู้ปกครองที่สนใจการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในฝัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ondemand.in.th หรือ Contact Center 02-2519456